Nurdağı Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Fiğ

Fiğ yeşil ot, kuru ot, silaj ve dane olarak değerlendirilebilen iyi bir yem bitkisidir. Fiğ, yeşil gübre olarak da organik maddece fakir toprakların iyileştirilmesinde kullanılır. Ayrıca toprağı azotca zenginleştirdiği için, kendisinden sonra ekilen ürünün verimini arttırır. Soğuğa ve kurağa dayanıklı olup, özellikle kıraç ve yüksek kesimlerdeki bölgelerimizde üzerinde önemle durulması gereken bir fiğ çeşididir.

Toprak Hazırlığı :
Fiğ genellikle tahıl üretimi yapılan topraklarda rahatça yetişebilir. Buna rağmen orta-ağır ve ağır kireççe zengin toprakları sever, nemli topraklarda da yetişmektedir.

Sonbahar ekimi için tarla ilkbaharda pullukla derince (25-35 cm) sürülüp kazayağı çekilir. Tahıl veya silajlık mısırın yerine ekilecekse gölge tavında sürülür. Toprağın kuruyup sertleşmemesi için kazayağı veya diskharrow ile toprak işlenir. Tırmık veya sürgü çekilerek tohum yatağı hazırlanır.

Ekim :
Fiğ, iklim koşullarına bağlı olmakla birlikte, Ekim başından Kasım sonuna kadar ekilebilir. Ekim serpme veya kombine hububat mibzeriyle yapılabilir. Ekimden sonra merdane çekmek gerekir. Böylece hem tohumun çimlenmesi çabuklaşmış, hem de kış zararı nispeten önlenmiş olur.

Fiğin önemli tarımsal özelliği Arpa, Buğday, Yulaf gibi tahıllar ile karışık ekilebilmesidir.

Bu uygulamanın yararı şöyle özetlenebilir ;

Dik gelişen hububat yatan fiğe destek olur ve böylece nemli bölgelerde ot üretiminde alt yaprakların sararıp dökülmesi, dane üretiminde ise ürünün çürümesi önlenir.İyi bir karışımın verimi ve kalitesi, yalnız ekime göre daha yüksektir.
Yoğun toprak örtüsü oluşturduklarından toprak aşınmasında daha etkilidirler.
Yabancı bitki rekabetini en aza indirirler.
Daha güvenli ürün vermekte, kuru ot elde edilmesinde yaprak kaybını azaltmaktadırlar.
Elde edilen üründe protein/karbonhidrat dengesi sağlandığı için silaj yapımı kolaylaşır.
Ot üretimi amacıyla yapılan serpme ekimlerde dekara 10-12 kg Fiğ ile 4-5 kg tahılın birlikte atılması yeterlidir. Sıraya ekimde ise; 8-10 kg Macar Fiği ile 3-4 kg tahıl karıştırılarak, 3-5 cm derinlikte ve 18-20 cm sıra arası mesafesinde ekilebilir.

Gübreleme :
Fiğin köklerinde bol miktarda azot yumrucukları oluştuğu için azotlu gübrelere ihtiyaç duymaz. Ekimle beraber dekara 12-14 kg Diamonyum Fosfat(DAP: 18N-46P) verilmelidir. (2 kg/da N, 6 kg/da P2O5)

Bakım :
Yabancı ot mücadelesinin yapılması verimi arttırır. İlkbaharda çıkan yabancı otlar Macar Fiğine zarar vermeden çapalanmalıdır.

Hasat Zamanı :
Fiğ kışı dinlenerek geçirdikten sonra, ilkbaharda havaların ve toprağın ısınması ile birlikte hızlı bir gelişme gösterir. Macar fiğinin en uygun biçim zamanı tam çiçeklenmeden sonra bakla teşekkülü zamanı ile tahılların başaklanma başlangıcından sonraki süt olumu dönemidir.

Verim :
İyi bakım koşullarında dekara 3-4 ton yeşil ot veya 750-1000 kg kuru ot elde edilir.