Nurdağı Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Nurdağı Ziraat Odası > Silajlık Mısır

Silajlık Mısır

Tarla sonbaharda soklu pullukla derin sürüm yapılmalı, ilkbaharda kazayağı, tırmık ile ekime hazır hale getirilmelidir. Düzgün hazırlanan bir tarlada bundan sonra yapılacak ekim, sulama ve hasat gibi işlemlerin daha iyi yapılmasını sağlayacaktır.

GÜBRELEME :
En doğru gübreleme, toprak analizi sonucuna göre yapılan gübrelemedir.Toprak analizinin yapılmadığı durumlarda ise; ekimle birlikte mibzerle dekara 40 kg DAP, bitkiler 30-40 cm. boylanınca çapada veya sulamadan önce sıralar arasına dekara 25 kg üre gübresi verilmelidir. Serpme gübreleme yapılmamalıdır.

EKİM:
Toprak ısısı 10 santigrat dereceye ulaştığında ekim yapılabilir. İlimiz için en iyi ekim zamanı Mayıs ayının ilk haftasıdır. Bu ekim tarihi Dazkırı ve Başmakçı ilçelerimizde biraz daha öne çekilebilir.

Ekimde sıra arası ve sıra üzeri ekim makinalarına göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak 60-70 cm. sıra arası, 15-20 cm. sıra üzeri uygundur. Dekarda 7-9 bin bitki bulunmalıdır. Bu şartlarda yapılan ekimde dekara 3-3.5 kg. tohum yeterli olmaktadır.

ÇEŞİT SEÇİMİ :
Silaj için yapılan mısır yetiştiriciliğinde yüksek boylu, geniş yapraklı ve verimli hibrit çeşitlerin tohumları kullanılmalıdır. Ancak hasadı yapılan üründen elde edilen mısırlar ikinci yıl tohumluk olarak kulllanılmamalıdır. Aksi halde verim düşüklüğü meydana gelir.

BAKIM :
Çıkıştan itibaren ot miktarına göre iki defa ara çapası yapılmalıdır. İkinci çapada boğaz doldurma ve yukarıda belirtilen oranda üst gübrelemesi yapılır.

SULAMA :
Sulama mısır bitkisinde;
1-Birinci ara çapası ve seyreltmeden sonra bitki boyu 10-15 cm. olduğunda,

2-Boğaz doldurma ve ikinci gübrelemenin yapılmasından sonra,

3-Tepe püskülü çıkarmadan bir hafta önce yapılmalıdır.

HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE :
İlçemizde sorun teşkil edecek hastalık ve zararlı görülmemektedir. Ancak herhangi bir hastalık ve zararlı görüldüğünde mücadelesi için İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat edilmelidir.

HASAT :
İyi bir silaj yapımı için, silajlık mısırın hasat olgunluğuna ulaşması şarttır. Bunun için koçandaki danelerin kaşar peyniri kıvamında olması, yapraklarında yeşilliğini muhafaza etmesi önemlidir.